05 август 2014

Какво да правим при наводнение

В новините на БНТ1 тази вечер казаха, че отново за западна България е обявен жълт код за валежи, включително и за Мизия.
Също така беше съобщено, че са възможни локални наводнения и рязко покачване на реките.
И толкоз.

Ще си позволя да ги допълня, като внеса повече информация по въпроса какво аджеба да правим при наводнение?
Но преди това малко за това какво представлява наводнението!

НАВОДНЕНИЕТО
е природно бедствие, при което временно се залива земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие на повишаването на нивото на водните басейни и речните корита.
Причините за повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни - интензивни  валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, разрушаване на диги, високи вълни или човешка дейност.
Наводненията могат да нанесат значителни щети в населени места,  на сгради, коли, мостове, пътища и транспортна инфраструктура. 
При наводнения може да бъде застрашени, вашия живот или имуществото Ви. 
При опасност от наводнение ще бъдете известени чрез изградените системи за ранно предупреждение и оповестяване (ако някой се сети да го направи) или чрез други определени сигнали за населеното място или чрез средствата за масово осведомяване (ако някой се сети да им нареди).
Следете съобщенията по радиото, телевизията, местни радиовъзли и изпълнявайте конкретните указания, съобразно създадената ситуация.
Спазвайте указанията и реда установен от органите на изпълнителната и местна власт и спасителните екипи.

Какво аджеба да правим при опасност от наводение?!
Осведомете се за риска от наводнения за населеното място, в което живеете или работите.
Потърсете информация от общината или кметството  за районите, които е възможно да бъдат залети. Информирайте се за най-близкото безопасно място,  най-късия и безопасен маршрут, по който трябва да се евакуирате.
Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона, следете прогнозата за времето или нивото на реката, особено в периоди на обилни валежи или интензивно снеготопене.
Предварително планирайте действия на семейството Ви при наводнение. Уточнете  място за среща на членовете на семейството Ви, при роднини или приятели извън района на наводнението и уточнете начина за комуникация по между си.
Проиграйте евакуацията със семейството от домът Ви (Куфар за края на света или Doomsday Preppers да ви звучи познато) и с колегите от работното си място.
Участвайте в организираните тренировки в населеното място или по местоработата (ако някой се сети да организира такива).
Поддържайте винаги зареден мобилния си телефон.
Подгответе си предварително и поддържайте "Чанта за оцеляване",  поставена на удобно, познато на семейството място, която  да съдържа:
- фенерче с резервни батерии
- необходимите Ви лекарства;
- материали за първа помощ;
- свирка, одеяло, топли дрехи, бельо с чорапи, шапка, ръкавици;
- храна и вода за пиене (сухари, бисквити или други подобни трайни продукти, които не изискват съхранение в хладилник или топлинна обработка), които периодично подменяйте , като следите срока на годност;
- прибори за хранене ;
- запалка (кибрит), гумени ръкавици, джобно ножче, клещи;
- носни кърпички, тоалетни принадлежности, лични хигиенни материали и др.
- резервно зарядно устройство за мобилен телефон.


И сега най-интересното:
Какво аджеба да правим при реална опасност от наводнение?!
При възникване на опасност от/или наводнение,  незабавно позвънете на тел. 112.     Съобщете: вашето име; отчетливо и ясно кажете какъв е проблемът (наводнение, залети площи и др.), има ли пострадали или застрашени хора. Посочете адреса (град, населено място, квартал, улица, №, близка пряка) и не затваряйте телефона преди оператора.
При липса на телефон, предупредете в общината или в кметството на най-близкото населено място и на намиращи се в близост хора.
Уведомете вашите близки, съседи и колеги за опасността.


Какво да правим при наводнение, когато сме си вкъщи?!
Изключете газта и електричеството. Няма да е зле и да врътнете кранчето на водата, за всеки случай.
Поставете на възможно най-високото мястовсички по-ценни предмети и вещи, както и опасни препарати като хербициди и химикали, ако имате такива.
Вземете "Чантата за оцеляване".
Задължително вземете личните си документи, ценни вещи, пари (кредитни, дебитни карти), нотариални актове, застрахователни полици и други документи за собственост.
Напуснете по най-бързия начин дома си.
При невъзможност за напускане на сградата се преместете на най-горните етажи или покрива. За положението си съобщете на тел. 112 или известете близките си за своето местонахождение. При пристигане на спасителните екипи  поддържайте връзка с тях.
При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени.


Какво ажеба да правим при наводнение ако сме навън?!
Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или в дере, незабавно се отдалечете и се придвижете към най-близкото възвишение.
Не заставайте под/над  мостове, подлези, надлези и други обекти, от които високата вода може да ви отнесе.
Не правете опити за пресичане на бързотечащи и залети площи, освен ако сте сигурни, че водата е до коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода.
Не пресичайте бързо течащи и залети площи без да сте подсигурени с помощно въже за преминаване и осигурително въже за тялото.
Не пийте вода от наводнени водоизточници - тя вече е заразена и опасна.


Какво да правим при наводнение когато сме в автомобил?
При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможното най-високото и безопасно място и изчакате спадането на нивото на водата.
Не спирайте на или под мостове и надлези, в подлези и други потенциално опасни от заливане с вода обекти и съоръжения.
Не преминавайте през бързо течащи и залети площи освен ако не сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата Ви.


Какво можем да направим, за да ограничим риска от наводнение
В незащитените заливни зони на реките не устройвайте жилищни и селскостопански сгради и други постройки.
Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното корито и дава допълнителна сила на водата при наводнения.
Не разрушавайте/непробиваите дигите на реките с цел водовземане за напояване или друга дейност.
Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в общината, кметството или в областната администрация (не че ще има някакъв ефект, ама поне ще знаете, че сте опитали).


Източник - сайта на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
С малки редакции и допълнения от моя страна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Без спам и реклами!
Всички коментари подлеждат на модерация преди да бъдат публикувани!